Toate categoriile
Toate categoriile

Chicco BuyBack

Programul Chicco BuyBack continua si in anul 2017!

 

 

1.      Organizatorul

Organizatorul Campaniei Buy-Back "Cand va creste puisorul, Chicco schimba caruciorul!" (numita in cele ce urmeaza "Campania") este S.C. PARALELA 45 TURISM S.R.L., persoana juridica romana, unic importator si distribuitor in Romania al produselor purtand marca Chicco, avand sediul social in Mun. Bucuresti, Bdul. Elisabeta nr. 29-31, Sector 5, CIF RO6505940, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/21621/1994, reprezentata legal prin dl. Burcea Alin Nicolae in calitate de Administrator, numita in cele ce urmeaza "Organizatorul".

2.      Durata si locul de desfasurare

Campania este organizata pe teritoriul Romaniei si se va desfasura in perioada 01 aprilie 2013 - 31 decembrie 2017 in toate magazinele Chicco mentionate in anexa prezentelor conditii si pe site-ul www.chicco.ro, denumite in continuare "puncte de colectare".

3.      Dreptul de participare

La Campanie are dreptul sa participe orice persoana fizica avand resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani (denumita in continuare "Participant") si care detine in proprietate orice tip de carucior pentru copii si/sau scaun auto pentru copii, indiferent de marca acestora (denumite in continuare "echipamente vechi" ), pe care doreste sa-l predea pentru a participa la Campanie.

Organizatorul presupune ca fiecare Participant detine cu titlu legal echipamentul vechi cu care participa la Campanie, mai exact ca fiecare Participant este proprietarul de drept al echipamentului pe care-l preda in punctele de colectare. Organizatorul nu are obligatia de a verifica si de a certifica dreptul Participantului asupra echipamentului predat in cadrul Campaniei, intreaga responsabilitate in acest sens apartinand Participantului.

4.      Modalitate de desfasurare

Fiecare Participant la Campanie care detine orice tip de carucior pentru copii si/sau scaun auto pentru copii, indiferent de marca acestora, indeplineste conditiile prezentului regulament si il preda la oricare dintre punctele de colectare, sau il va expedia prin curier la sediul Chicco situat in Bucuresti, sector 2, str. Gheorghe Matac nr 21-23, va primi din partea Organizatorului un cupon de reducere pe care il va putea utiliza conform prezentului regulament, astfel:

-          25% reducere din valoarea produsului/produselor achizitionate si evidentiate pe acelasi bon fiscal in cazul cumparaturilor efectuate in Magazinele Chicco mentionate in anexa

-          25% reducere din valoarea produsului/produselor achizitionate on-line de pe site-ul www.chicco.ro si evidentiate intr-o singura comanda.

Durata de valabilitate a cuponului este de 30 de zile de la data primirii acestuia de catre participant. Cuponul de reducere nu este nominal.

Fiecare cupon de reducere emis de catre Organizator in cadrul Campaniei cuprinde urmatoarele informatii: serie unica, magazinul Chicco in care a fost emis cuponul,  data emiterii si perioada de valabilitate a cuponului de reducere.

La achizitionarea unuia sau mai multor produse purtand marca Chicco, un client poate folosi un singur cupon de reducere. Aceste cupoane de reducere pot fi folosite doar in magazinele Chicco mentionate in anexa si pe site-ul www.chicco.ro.

Reducerea acordata nu se aplica produselor aflate in oferta speciala/ discounturi de sezon.

In cazul utilizarii cuponului de reducere pentru cumparaturi in magazinul on-line, pe langa prevederile prezentului regulament se vor aplica termenii si conditiile de comanda de pe siteul www.chicco.ro.

 

Acordarea reducerii se obtine numai prin predarea unui echipament vechi conform prezentului regulament.

a) La data predarii echipamentului in punctele de colectare mentionate in Anexa 1 , fiecare Participant va semna un proces-verbal de predare-primire prin care se constata predarea bunului si transferul dreptului de proprietate catre Organizator.

b) Participantul poate opta pentru trimiterea echipamentului vechi  catre sediul Organizatorului  din Mun. Bucuresti, sector 2, str. Gheorghe Matac nr 21-23 prin intermediul societatilor de curierat agreate de Organizator - SC ATLASIB SRL si  SC  GEODI EXPRESS SRL . Taxa de transport este suportata integral de catre Organizator.

 

In aceasta situatie, participantul va comunica telefonic Organizatorului -tel. 021.231.06.26, 021.231.14.56, datele sale de indentificare (nume si prenume, adresa de expeditie, seria si nr Cartii de indentitate/Buletin,CNP, numar de telefon si adresa de e-mail), in vederea organizarii transportului. In aceiasi zi, Participantul va transmite la adresa de e-mail  buyback@chicco.ro datele sale de indentificare, pentru pentru a-i fi transmis cuponul de reducere.

 

 

 

Dupa  primirea echipamentului prin firma de curierat, in maxim doua zile lucratoare, Organizatorul va transmite Participantului pe e-mail cuponul de reducere.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a casa, valorifica sau dona echipamentele vechi colectate in cadrul prezentei campanii. Orice cheltuiala sau suma obtinuta de Organizator in urma dreptului sau de dispozitie cu privire la echipamente revin in exclusivitate Organizatorului.

Echipamentele vechi aflate in stare de functionare vor fi donate de catre Organizator catre fundatii caritabile alese de acesta, si care vor fi facute publice pe site-ul www.chicco.ro

Campanie umanitara Chicco BuyBack (articol si poze):

http://www.chicco.ro/article--Campanie-umanitara-Chicco-BuyBack--2674.html

In cadrul acestei Campanii, sunt eligibile numai echipamentele vechi care indeplinesc conditiile prezentului regulament.

Participantii la Campanie vor putea folosi cuponul de reducere emis de Organizator in conditiile prezentului regulament pentru a achizitiona produse purtand marca “Chicco” din oricare din magazinele Chicco mentionate in anexa prezentelor conditii si on-line de pe site-ul www.chicco.ro.

Folosirea cuponului de reducere de catre un client trebuie anuntata inainte de intocmirea facturii.

5.      Conditii de validare

Pentru ca un Participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

Ø  Participantul trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor personale in conformitate cu prevederile prezentului regulament;

Ø  Participantul trebuie sa faca dovada identitatii sale, sa predea echipamentul vechi si sa semneze procesul-verbal de predare-primire

Ø  Participantul trebuie sa respecte conditiile de desfasurare ale Campaniei; in acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu onora solicitarile venite din partea Participantilor care incalca conditiile de organizare a Campaniei printr-un act de rea-credinta care poate fi considerat o frauda, o tentativa de frauda sau un abuz. Prin frauda se inteleg urmatoarele: orice actiune sau inactiune a Participantului (i) care constituie o incalcare sau o tentativa de incalcare a obligatiilor sale legale sau a celor asumate prin participarea la Campanie, cu intentia de a produce fie Organizatorului, fie unui tert, un prejudiciu de orice natura sau de a obtine un folos necuvenit pentru sine sau pentru o alta persoana sau (ii) care are drept consecinta producerea unui asemenea prejudiciu sau obtinerea unui asemenea avantaj.

In ceea ce priveste cupoanele de reducere, Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

Ø  pierderea, deteriorarea, distrugerea acestora, nici pentru prezentarea unor exemplare necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate;

Ø  neutilizarea de catre Participanti a cupoanelor de reducere in cadrul termenelor de valabilitate;

Organizatorul nu este obligat sa acorde reducerea de pret pe baza unor cupoane de reducere care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest regulament.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea in cazul oricarei situatii ce determina imposibilitatea participarii unei persoane la Campanie ca urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a altor limitari specifice pe care le-ar putea implica desfasurarea unei astfel de campanii, de exemplu: neutilizarea corecta a site-ului, falsificarea cupoanelor de reducere etc.

6.      Prelucrarea datelor cu caracter personal

Confidentialitatea datelor :

Prin participarea la aceasta campanie participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a organizatorului, acestea putand fi folosite pentru activitatile de reclama, marketing si publicitate ale acestuia, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Prin acceptarea cuponului de reducere, participantul este de acord ca numele si datele sale de identificare sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator in materiale tiparite, audio sau video, fara ca acesta (participantul) sa emita pretentii financiare impotriva organizatorului pentru realizarea acestor operatiuni.

    

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, in privinta acestui site, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra ori o alta persoana sunt administrate, in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, de catre S.C. Paralela 45 Turism S.R.L., operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 7718. Scopul colectarii datelor este: reclama, marketing si publicitate

 

Participantii la Concurs în calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

 

7.      Modificarea

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Termenii si conditiile Campaniei sau de a suspenda/intrerupe/prelungi oricand desfasurarea acestei Campanii, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului inainte de data la care va intra in vigoare. Pana la data unei eventuale modificari a Campaniei, Organizatorul va respecta conditiile stipulate in prezentele conditii.

Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt afisate pe site-ul Organizatorului, www.chicco.ro, in sectiunea dedicata Campaniei.

In situatia in care Campania este intrerupta/suspendata, Organizatorul va acorda reducerile in baza cupoanelor de reducere emise pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu Termenii si conditiile agreate.

8.      Reclamatii si litigii

Orice reclamatie care are legatura cu desfasurarea Campaniei va fi adresata in scris Organizatorului, la adresa sediului social specificata in Termeni si conditii, in termen de 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

9.      Publicarea Termenilor si conditiilor

Termenii si conditiile Campaniei sunt disponibile gratuit tuturor solicitantilor la oricare dintre punctele de colectare si pot fi consultate pe site-ul Organizatorului www.chicco.ro pe intreaga perioada a Campaniei.

 

ANEXA 1

FORMULAR CHICCO BUYBACK

(Proves verbal de predare primire)

 

http://chicco.ro/?page=buy_back

http://chicco.ro/article--formular-chicco-buyback--2651.html

 

 

PUNCTE DE COLECTARE

PROGRAM LUNI-VINERI: ora 10 - ora 20; SAMBATA: ora 10 - ora 18;

 

Depozitul central Chicco

PROGRAM COLECTARE LUNI-VINERI: ora 9 - ora 17
Adresa: Bucuresti, Str. Gheorghe Matac, Nr.21-23, Sector 2, Tel: 021.231.14.56, 021.231.06.26,
E-mail: office@chicco.ro
 
Magazin Chicco Bucuresti
Adresa: Str. Ceaikovski, Nr.7, Sector 2; Tel: 315.89.72, 0771.695.826, Fax: 312.35.17,
E-mail: bucuresti@chicco.ro

Magazin Chicco Brasov
Adresa: Bd. 15 Noiembrie, Nr.100, Tel: 0374.106.456, 0377.701.056, Fax: 0374.106.454,
E-mail:brasov@chicco.ro

Magazin Chicco Constanta
Adresa: Str. Mircea cel Batran, nr.99C, Tel: 0374.106.433, 0377.701.033, Fax: 0377.701.054,
E-mail:constanta@chicco.ro

Magazin Chicco Cluj
Adresa: Str. Iuliu Maniu, Nr.43, Tel: 0771.695.822; 0742.100.543, Fax: 0377.701.054,
E-mail:cluj@chicco.ro

Magazin Chicco Timisoara
Adresa: Str. Augustin Pacha, Nr.6, Tel: 0374.106.458, 0377.701.058, Fax: 0377.701.054,
E-mail:timisoara@chicco.ro

Magazin Chicco Iasi
Adresa: Str. Anastasie Panu nr. 56, Tel: 0374.106.448,0377.701.048, Fax: 0377.701.054,
E-mail: iasi@chicco.ro

Magazin Chicco Galati
Adresa: Str. Brailei, Bloc P1, Parter, Tel: 0377.701.045, 0374.106.445, Fax: 0377.701.054,
E-mail: galati@chicco.ro

Magazin Chicco Oradea

Adresa: Str. Republicii nr.5 / Aurel Lazar, Tel: 0374.106.442, 0377.701.042, Fax: 0377.701.054,
E-mail:oradea@chicco.ro

 

 

 

 

 Recomanda acest articol | Tipareste pagina